top of page
art residency Malmö, artists collective, unicorn artists in solidarity
  • Facebook
  • Instagram

UNICORN - Artist in solidarity. Open call for an art residency in Malmö / Skåne. Konstnär open call. Konst residens i Sverige.queer art Malmö. nätverk av konstnärer och kulturarbetare i Malmö, artists collective, individuella konstnärer, konstnärsdrivna ateljékollektiv, LGBT+, migranter, art residency program Sweden, artists collective. Apply, open call, konst, kultur, gallery, galleri, contact unicorn.malmo(@)gmail.com. https://www.facebook.com/UNICORNartistsinsolidarity Open call 2021  Previous residencies, call for applications artists, Nordic residency 2021, contemporary art, public art, svensk konst, artist residencies summer 2021, funded artist residency, stipend konst Sverige, art scholarship, art residency Europe. HBTQ konst, HBTQ Konstnär, HBTQ galleri.

bottom of page