TILLSAMMANS GÖR VI UNICORN

UNICORN – artist in solidarity är ett nätverk för konstnärer och kulturarbete i Malmö som med solidaritet bygger en konstnärlig gemenskap. Genom uppbyggandet av ett kollegialt nätverk, som lägger stor vikt vid att tillsammans skapa villkor för de arbete och de fria uttryck som vi önskar utföra. Något vi inte vill ska styras eller begränsas av höger politiska förändringar eller förtryckande strukturer ifrån samhället. Vårt mål med att utveckla och etablera ett residensprogram för bildkonstnärer i Malmö är att stötta konstnärer i utsatthet lokalt och globalt, genom att erbjuda andrum, arbetsro och vårt stöttande nätverk av kollegor. Vi har även en ambition att bidra till att Skåne är en region med en levande diskussion om konstnärers villkor i Sverige och världen. Vi driver frågor som rör vår och våra kollegors möjligheter att som konstnärer uttrycka oss fritt, lokalt och globalt. UNICORN består av en arbetsgrupp och ett nätverk med representanter från ett brett spectrum av organisationer och institutioner, individuella konstnärer, konstnärsdrivna ateljékollektiv. Under vår första verksamma tid har vi framgångsrikt skapat kopplingar mellan det fria kulturlivet och sociala rörelser och grupper som arbetar med frågor om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Den starka relationen till de olika delar av Malmös konst- och kulturliv, såväl formella som informella, ger en god grund för att förse de inbjudna konstnärerna med inte bara bostad, ateljé och verkstad, utan också ett kollegialt sammanhang, initierade samtal och möjlighet till samarbeten och framförallt stöd.

UNICORN - Artists in solidarity vill tacka för stödet och förtroendet  vi har fått ifrån följande aktörer:

MK_logga_svart.eps_5360_704.png
NCP.png
perpetuum_mobile2.jpg
AR logo_square.jpg