top of page
black.png

UNICORN

SOLIDARITY

ARTISTS  IN

UNICORN - artists in solidarity är ett nätverk av konstnärer och kulturarbetare i Malmö engagerade av att skapa ett solidariskt och hållbart socialt samhälle och vidare en konstvärld som inte begränsas av politiska förändringar. UNICORN vill stötta varandra i prekära situationer genom att studera tillsammans, dela resurser och måltider, föra samtal, organisera sig lokalt och sprida kunskap globalt.

UNICORN - artists in solidarity is a network of artists and cultural workers in Malmö which is committed to creating a society based on solidarity and sustainability, as well as an art world not limited by political changes. UNICORN wants to support each other in precarious situations by studying together, sharing resources and meals, having conversations, organizing locally and spreading knowledge globally.

ABOUT


UPDATES
AKTUELLT

We are happy to announce that our next artists in residence, film makers, story tellers and performers MingMing and Shi Tou have arrived in Sweden from China for a residency of six months, made possible by amazing partnerships and support. October-December 2023 will be spent by the artists under the generous and warm hearted roofs of Konstepidemin, as they will get to know Gothenburg and its vibrant art scene. From late December until March 2024 they will grace our lovely hometown, Malmö, where Malmö Konsthall will be their amazing host, with the generous support of IASPIS Konstnärsnämnden. Thank you Malmö Konsthall, IASPIS, Konstepidemin and Perpetuum Mobile for making this possible.

As part of the residency, UNICORN and Malmö Konsthall will host a talk with the artists on November 23, from 18:30 at Malmö Konsthall: "Queer home-making: Shitou and Mingming in dialogue with UNICORN". More details on the event page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

                                        *Photos courtesy of the artists.

msphoto.jpeg

In light of the Russian invasion of Ukraine we, UNICORN - Artists in Solidarity, would like to express our deepest concern for the immeasurable impact this war will have on lives and art and urge our fellow artists to show solidarity with our colleagues in Ukraine.

In the summer of 2016, UNICORN organized its first artist residency. We were visited by artist and activist David Chichkan and journalist and cultural producer Ganna Tsyba, both from Kyiv, Ukraine, for a four-week residency. The purpose of the residency was to offer two artists in a vulnerable location a temporary respite and thereby enrich Skåne's art life and share experiences and strategies. During the 2016 residency, we conducted several public talks as well as internal meetings. We exchanged experiences and strategies and got an insight into the economic and political difficulties that David and Ganna work under. The conversations and exchanges of experience that took place during the residency period continue afterwards and our ambition has been to visit our colleagues in Kyiv. A collaboration we still hope for in the future.

Since the invasion started we have been in contact with our friends in Ukraine, who are safe.

Our solidarity extends also to the artists of Russia and Belarus who continue to suffer under the current regime of Russia. Art is to be seen as an expression of democracy.

For Ukrainian, Russian and Belarussian artists in need of support the Swedish Artist Residency Network (SWAN) is organizing emergency recidencies in collaboration with Artists at Risk: https://www.swanresidencynetwork.com

For emergency support in Ukraine organized by Visual Cultural Research Center: https://esi.kyivbiennial.org

///

I ljuset av den ryska invasionen av Ukraina vill vi, UNICORN - Artists in Solidarity, uttrycka vår djupaste oro för den omätliga inverkan som detta krig kommer att ha på liv och konsten och uppmanar våra medkonstnärer att visa solidaritet med våra kollegor i Ukraina.

Sommaren 2016 anordnade UNICORN sitt första konstnärsresidens. Vi fick besök av konstnären och aktivisten David Chichkan och journalisten och kulturproducenten Ganna Tsyba, båda från Kiev, Ukraina, för ett fyra veckors residens. Syftet med residenset var att erbjuda två konstnärer på en utsatt plats ett tillfälligt andrum och därigenom berika det skånska konstlivet och dela erfarenheter och strategier. Under residenset 2016 genomförde vi flera offentliga samtal samt interna möten. Vi utbytte erfarenheter och strategier och fick en inblick i de ekonomiska och politiska svårigheter som David och Ganna arbetar under. De samtal och erfarenhetsutbyten som ägde rum under residensperioden fortsätter efteråt och vår ambition har varit att besöka våra kollegor i Kiev. Ett samarbete vi fortfarande hoppas på i framtiden.

Sedan invasionen startade har vi varit i kontakt med våra vänner i Ukraina, som är i säkerhet.

Vår solidaritet sträcker sig även till konstnärer i Ryssland och Belarus som fortsätter att lida under Rysslands nuvarande regim. Konst bör ses som ett uttryck för demokrati.

För ukrainska, ryska och belarusiska konstnärer i behov av stöd organiserar Swedish Artist Residency Network (SWAN) nödresidens i samarbete med Artists at Risk: https://www.swanresidencynetwork.com

För akutstöd i Ukraina organiserat av Visual Cultural Research Center: https://esi.kyivbiennial.org

Vi välkomnar Samaneh Roghani som vår nya residenskonstnär för 2021!

Årets UNICORN-residency möjliggörs med stöd av Perpetuum Mobile och Artists at Risk (AR)-Network, Malmö Konsthall och BRUNÅKRA Temporary.

We are welcoming Samaneh Roghani as our new artist in residency for 2021!

This year's UNICORN residency is made possible with support of Perpetuum Mobile and Artists at Risk (AR)-Network, Malmö Konsthall, and BRUNÅKRA Temporary.

OPEN CALL 2021

Konstnärer i Malmö och Skåne är välkomna att söka till Unicorn IA&AR Residency

Artists in Malmö and Skåne are invited to apply to a Unicorn IA&AR Residency

Deadline: April 15th 2021.

Syskon återförenas som konstnärer

UNICORN - Artists in Solidarity välkomnar i år konstnärerna Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi till ett två månaders konstnärsresidens under våren 2020.

Siblings reunite as artists

UNICORN - Artists in Solidarity welcome the artists Bahareh Mirhadi and Arash Mirhadi to a two months residency during spring 2020.

Är du nyfiken på UNICORN- Artists in Solidarity arbete och vad vi jobbar med just nu? Kontakta oss: unicorn.malmo(@)gmail.com.

 

Are you curious about UNICORN - Artists in Solidarity's work and about what we are currently working on? Send us an e-mail at unicorn.malmo(@)gmail.com.

bottom of page