black.png

UNICORN

SOLIDARITY

ARTISTS  IN

UNICORN - artists in solidarity är ett nätverk av konstnärer och kulturarbetare i Malmö engagerade av att skapa ett solidariskt och hållbart socialt samhälle och vidare en konstvärld som inte begränsas av politiska förändringar. UNICORN vill stötta varandra i prekära situationer genom att studera tillsammans, dela resurser och måltider, föra samtal, organisera sig lokalt och sprida kunskap globalt.

UNICORN - artists in solidarity is a network of artists and cultural workers in Malmö which is committed to creating a society based on solidarity and sustainability, as well as an art world not limited by political changes. UNICORN wants to support each other in precarious situations by studying together, sharing resources and meals, having conversations, organizing locally and spreading knowledge globally.

 

Syskon återförenas som konstnärer

 

UNICORN - Artists in Solidarity välkomnar i år konstnärerna Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi till ett två månaders residency under våren 2020.

OPEN CALL 2021:  Artists in Malmö and Skåne are invited to apply to a Unicorn IA&AR Residency

Deadline: April 15th 2021.

Bli en del av Unicorn! // Become a part of UNICORN!

Är du nyfiken på UNICORN- Artists in Solidarity arbete och vad vi jobbar med just nu. Ta chansen och kom med på ett av våra möten. Vi söker med glädje fler medlemmar. Skicka ditt intresse till vår mail unicorn.malmo(@)gmail.com så ses vi på nästa möte.

 

Are you curious about UNICORN - Artists in Solidarity's work and about what we are currently working on? You have the opportunity to join one of our meetings. We look forward to meeting new members. Send your notice of interest at unicorn.malmo(@)gmail.com and see you at the next meeting.

AKTUELLT